KANCELARIA MATAN

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje ingerencję organów administracji w sferę życia jednostek. Oferujemy osobom fizycznym i innym podmiotom profesjonalne wsparcie w sprawach dotyczących prawa administracyjnego – przygotowujemy wnioski i pisma na potrzeby postępowań, doradzamy, występujemy o koncesje i zezwolenia w imieniu Klientów, a także zastępujemy ich w postępowaniach przed organami administracyjnymi.

Więcej informacji +

Prawo własności intelektualnej i e-commerce

Zapewniamy pełne wsparcie w ramach prawa własności intelektualnej oraz e-commerce. Prawo autorskie to nasza pasja – w tej dziedzinie posiadamy wieloletnie doświadczenia i wiemy, jak zabezpieczyć interesy Klientów. Oferujemy reprezentację w zakresie dochodzenia roszczeń, przygotowujemy umowy licencyjne, przenoszące prawa, reprezentujemy Klientów w sprawach naruszeń praw własności intelektualnej.

Więcej informacji +

Prawo budowlane

Prawo budowlane skupione jest na regulacji kwestii związanych z budową obiektów, urządzeń, itp. Określa ono między innymi kwestie miejsca prowadzenia inwestycji, oddawania obiektów budowlanych, oddziaływania na środowisko, praw i obowiązków uczestników procesu. Doradzamy naszym Klientom w zakresie inwestycji budowlanych, reprezentujemy ich przed organami administracji publicznej, sporządzamy dokumenty. Reprezentujemy Klientów przed sądami w zakresie roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane.

Więcej informacji +

Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w ramach prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Każdemu z naszych klientów zapewniamy pełne wsparcie, które obejmuje między innymi: doradztwo w ramach prezentowanej gałęzi prawa, sporządzanie dokumentów, reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Służymy również pomocą w ramach planowanych inwestycji.

Więcej informacji +

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i zapewniamy im kompleksową obsługę prawną skupioną na różnych aspektach prowadzenia biznesu. Oferujemy między innymi obsługę spółek i innych podmiotów handlowych, pełną obsługę windykacyjną i przygotowanie umów, porozumień, statutów itp. W ramach doradztwa gospodarczego zabezpieczamy Państwa inwestycje pod względem prawnym.

Więcej informacji +

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne jako ustawa określa zasady dostarczania energii i paliw, politykę energetyczną państwa, przepisy dotyczące nadawania koncesji i taryf energetycznych, a także urządzeń, sieci i instalacji. Nasza kancelaria prawna służy pomocą w zakresie prawa energetycznego – zajmujemy się doradzaniem, sporządzamy dokumenty, pomagamy w uzyskaniu decyzji koncesyjnych, taryfowych, itp., reprezentujemy Klientów przed organami i sądami. Ponadto, obsługujemy procesy związane z ustanawianiem służebności przesyłu oraz z uzyskaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Więcej informacji +

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria prawna oferuje fachową obsługę w ramach wszelkich aspektów prawa zamówień publicznych. Klientom uczestniczącym w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych pomagamy kompleksowo – doradzamy, sporządzamy umowy, opiniujemy, kontrolujemy treści ofert i wniosków, przygotowujemy odwołania, ekspertyzy, a także reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Więcej informacji +

Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego. Zakres usług włącza między innymi fachowe poradnictwo prawne, sporządzanie dokumentów, w tym pozwów, środków zaskarżenia, sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, statutów itp. oraz zastępstwo przed wszystkimi sądami i organami.

Więcej informacji +

Prawo pracy

Prawo pracy jako gałąź prawa dotycząca stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oraz układów, sporów zbiorowych dotyczy każdego pracodawcy. Naszym Klientom zapewniamy pomoc w zakresie takim jak: doradztwo prawne, tworzenie aktów wewnętrznych w ramach prawa pracy, oświadczeń i innych pism, pomoc w prowadzeniu sporów zbiorowych i reprezentacja Klienta przed sądami pracy oraz przed organami administracji.

Więcej informacji +

Obrót i zarządzanie nieruchomościami

Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami. Przeprowadzamy badania due diligence dotyczące stanu prawnego nieruchomości, pomagamy w tworzeniu umów, realizacji procesów inwestycyjnych. Zajmujemy się zastępstwem w postepowaniach administracyjnych, doradzamy w sprawach odszkodowań i prowadzimy obsługę umów najmu, dzierżawy oraz umów deweloperskich.

Więcej informacji +