Katowice z sądem ds. własności intelektualnej

1 lipca 2020 roku zaczęły obowiązywać przepisy o sądach własności intelektualnej, wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, uchwaloną 13 lutego 20201. Zmiana ta spotkała się z powszechną aprobatą, od lat bowiem postulowano wprowadzenie takich rozwiązań do polskiego systemu. Kwestią najbardziej dyskusyjną okazało się być określenie sądów okręgowych właściwych do […]

Tarcza antykryzysowa – sytuacja przedsiębiorców po otrzymaniu pożyczki

W związku z pandemią koronawirusa, w dniu 31 marca 2020 r. w życie weszły przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej także Tarczą antykryzysową.