Obrót i zarządzanie nieruchomościami

Obrót i zarządzanie nieruchomościami

Kancelaria zajmuje się doradztwem w sprawach związanych z inwestowaniem w nieruchomości oraz zarządzaniem nimi. Kancelaria oferuje:

  • badanie due diligence w zakresie stanu prawnego nieruchomości ,
  • pomoc w przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych i transakcji obejmujących nieruchomości,
  • pomoc w opracowaniu umów dotyczących nieruchomości,
  • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w tym uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę,
  • obsługę zrealizowanych inwestycji obejmującą umowy najmu, dzierżawy oraz umowy deweloperskie,
  • reprezentację w sporach dotyczących prawa własności nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie odszkodowań związanych m.in. z wywłaszczeniem nieruchomości.