Ochrona danych osobowych

Bogate doświadczenie w realizacji różnych projektów z zakresu ochrony danych osobowych pozwala dostosować zakres usługi realizowanej przez Kancelarię do aktualnych potrzeb klienta. Kancelaria w ramach specjalizacji dot. ochrony danych osobowych realizuje następujące usługi:

  • Kompleksowa obsługa podmiotu z zakresu ochrony danych osobowych
  • Audyt lub przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych
  • Audyt zgodności podmiotu z przepisami o ochronie danych osobowych
  • Reprezentacja klientów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i sądy administracyjne
  • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Doradztwo prawne w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
  • Świadczenie usług w zakresie zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

W ramach realizacji usług zawiązanych z ochroną danych osobowych Kancelaria współpracuje z GRG Consulting Sp. z o.o. – specjalistycznym podmiotem świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych (https://www.grgconsulting.pl).