Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wielu dziedzin prawa administracyjnego. Wspieramy Klientów m.in. w zakresie:

  • zastępstwa w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przygotowywania wniosków oraz pism na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych,
  • doradztwa dotyczącego zagadnień prawa administracyjnego,
  • występowania o wszelkie niezbędne zezwolenia, koncesje, itp.