Prawo budowlane

Prawo budowlane

Proces budowlany znamy z każdej strony. Na bieżąco wspieramy przedsiębiorców świadczących usługi w branży budowlanej oraz przedsiębiorców zamawiających usługi obejmujące roboty budowlane. Naszym Klientom oferujemy:

  • pomoc w zakresie negocjowania, konstruowania i opiniowania umów z zakresu prawa budowlanego,
  • bieżącą obsługę prawną procesów budowlanych oraz reprezentację w sporach dotyczących inwestycji budowlanych,
  • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, a także reprezentację przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych między innymi z ustaleniem warunków zabudowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę, itp.