Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Kancelaria zajmuje się profesjonalnie świadczeniem kompleksowej obsługi na rzecz podmiotów z branży energetycznej, w tym podmiotów odzyskujących energię z biogazu pochodzącego z odpadów. Doradzaliśmy naszym Klientom z branży energetycznej m.in. w zakresie:

  • uzyskania decyzji koncesyjnych i taryfowych,
  • opiniowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, kar pieniężnych, hurtowego obrotu energią elektryczną i ciepłem,
  • inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji w nowe moce wytwórcze,
  • dostosowania przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną oraz ciepło do obowiązujących norm prawnych m.in. w zakresie emisji CO2,
  • roszczeń związanych z sieciami przesyłowymi,
  • opiniowania i zawierania umów dystrybucji, sprzedaży,
  • procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii,
  • służebności przesyłu oraz procesów dotyczących zasiedzenia prawa służebności przesyłu.