Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć potrzeby innych przedsiębiorców, ponieważ sami prowadzimy działalność gospodarczą. Ze względu na szybko zmieniające się przepisy prawne prowadzenie działalności gospodarczej bez fachowej obsługi prawnej to działanie obarczone dużym ryzykiem. Wychodząc naprzeciw potrzebom biznesu zapewniamy przedsiębiorstwom kompleksową obsługę prawną obejmującą również bieżące informowanie Klientów o wszelkich zmianach prawnych, które mogą nastąpić w ich branży.
Przykładowe czynności, w których możemy Państwu pomóc to:

 • zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego, w tym zakładanie spółek przez Internet w ciągu 24 godzin,
 • obsługa korporacyjna spółek obejmująca m.in. sporządzanie projektów uchwał, sporządzanie projektów regulaminów, innych aktów wewnętrznych spółek, obsługa posiedzeń organów spółek, zgłaszanie wymaganych zmian i informacji do KRS,
 • windykacja i monitorowanie należności przedsiębiorstw, w tym windykacja wierzytelności od podmiotów zagranicznych przy użyciu europejskich środków ochrony prawnej,
 • cesje wierzytelności, faktoring, zabezpieczenia wierzytelności,
 • opracowywanie i opiniowanie umów handlowych,
 • doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym pomoc w uzyskiwaniu licencji, koncesji, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych,
 • kompleksowa bieżąca obsługa korporacyjna spółek,
 • pomoc w łączeniu, podziale, przejmowaniu spółek,
 • postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • proces inwestycyjny, obsługa transakcyjna,
 • badanie due dilligence przedsiębiorstw.

Kancelarii powierzyło obsługę liczne grono spółek, w tym m.in. spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, w tym w sektorze budowlanym, transportu publicznego, odpadów oraz energetyki. Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w sporach z wierzycielami, profesjonalnie prowadzimy zgromadzenia akcjonariuszy/wspólników i posiedzenia zarządów oraz rad nadzorczych. Usprawniamy Państwa działalność biznesową odciążając od konieczności studiowania i poznawania wszystkich nowinek prawnych, pozwalając skupić się na prowadzeniu i rozwijaniu Państwa działalności profesjonalnej.