Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska oraz uregulowań dotyczących odpadów. Na przestrzeni ostatnich lat wspieraliśmy naszych Klientów m.in. w zakresie:

  • uzyskania tzw. decyzji środowiskowych, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów,
  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z korzystaniem ze środowiska,
  • doradztwa w zakresie prawa ochrony środowiska i gospodarowania odpadami (zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim)
  • spraw związanych z wycięciem drzew i krzewów,
  • inwestycji związanych z budową instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
  • obsługi składowisk odpadów,
  • gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami prowadzonej przez gminy.