Prawo pracy

Prawo pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmującą m.in.:

  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,
  • tworzenie i opiniowanie aktów wewnętrznych z zakresu prawa pracy, w tym regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
  • pomoc w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych,
  • sporządzanie oświadczeń i innych pism z zakresu prawa pracy m.in. oświadczeń dotyczących rozwiązania umowy o pracę,
  • opiniowanie, przygotowanie, negocjowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, klauzul dotyczących zakazu konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej,
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji i sądami pracy,
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy.