Prawo właności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej i e-commerce

Prawo autorskie to nasza pasja, doradzamy m.in. artystom oraz instytucjom kultury. W dobie rozwiniętej świadomości dotyczącej praw autorskich większość umów handlowych, w szczególności w zakresie projektowania oraz wykonania projektów, wymaga właściwego podejścia do praw autorskich powstających przy ich wykonaniu. Nowe technologie oraz sektor e-commerce wymagają poświęcenia szczególnej uwagi w zakresie praw autorskich. Mamy doświadczenie, które pozwala odpowiednio zabezpieczać interesy naszych Klientów.
Oferujemy:

  • reprezentację Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw własności przemysłowej,
  • przygotowanie umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa,
  • prawną ochronę znaków towarowych, wynalazków i know-how
  • doradztwo transakcyjne przy przenoszeniu praw autorskich i pokrewnych oraz praw do znaków towarowych oraz badanie poprawności przeniesienia tych praw (audyt),
  • reprezentację w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji kompleksowe doradztwo dla firm z branży IT oraz e-commerce a także agencji marketingowych, w tym przygotowywanie umów i regulaminów sklepów internetowych oraz stron www,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną konkurencji i konsumentów,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych.