Paulina Gwozdziewicz Matan

dr Paulina Gwoździewicz-Matan

Radca prawny, od 2014 roku wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się prawem ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz prawem nowych technologii. Do jej zainteresowań naukowych należy też prawo ochrony dóbr kultury. Jest autorką kilkunastu publikacji, w tym m.in. z zakresu prawa zobowiązań, praw autorskich, związanych z podstawami prawnymi funkcjonowania rynku sztuki czy prawnoautorskimi aspektami działalności instytucji kultury. Prelegentka na wielu konferencjach, również międzynarodowych, seminariach i szkoleniach.

Doradza klientom indywidualnym jak i korporacyjnym, w tym instytucjom z sektora publicznego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną instytucji kultury. Reprezentuje i doradza przedsiębiorcom z branży IT, brała udział w wielu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów prawnoautorskich, w tym umów z sektora nowych technologii. Dokonuje rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP. Doradza twórcom m.in. w branży audiowizualnej, artystom-plastykom, fotografikom i grafikom. W zakresie jej praktyki mieści się także bieżące doradztwo z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prowadzenie sporów sądowych z tego zakresu.
Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.
Interesuje się sztuką i podróżami.

e-mail: pgm@kancelaria-matan.com